Tallinna volikogu opositsiooniblogi parimad palad

Linnamajanduskomisjoni liige Andres Koldre (KE) vastus küsimusele, mida komisjon arutas: „Ma ei oska sellele vastata“

Reformierakond tegi sinimustvalge salli kandmises seekord kodutöö ära. Istungi alguses käis nõunik ja jagas kõigile salle. Ometigi jäi kolm saadikud sallita (vt pildil)

Peatselt on oodata ka skandaali, sest Keskerakonna volinik Märt Sults hääletas täna ühes päevakorrapunktis enda ja oma pinginaabri eest, keda polnud isegi saalis. Alustame uurimistööd ja videomaterjalides tuhnimist.

Lisaks tutvustas linnapea Taavi Aas tänasel volikogu istungil Tallinna 2019. aasta eelarvet.

Paraku jätkab linn senist poliitikat, kus lapsi eristatakse selle põhjal, kas nad käivad lasteaias mis kuulub eraomanikule või linnale. Tuleval aastal jätkub olukord, kus linn diskrimineerib eralastehoius käivaid lapsi. Linn katab toidukulud munitsipaallasteadades, kuid eralastehoius käivate laste vanemad peavad toidukulud ise katma. Selline erisus on eriti kahetsusväärne arvestades asjaolu, et lasteaia järjekorras on ligikaudu 600 last, kellele linn ei suuda pakkuda kodulähedast lasteaiakohta.

Eriti teravaks läks Isamaa koostatud eelnõu arutelu. Eelnõu algatajad tegid linnavalitsusele ettepaneku vabastada Tondiraba Spordikeskuse juhataja Jelena Glebova ametist. Isamaa tugines eelnõu koostamisel Tallina revisjonikomisjoni aktile, mis leidis, et Tondiraba spordikeskuse juhtimisel on juba aastaid vajakajäämisi ja puudujääke. Teised opositsiooni erakonnad toetasid Isamaa ettepanekut, kuid Keskerakond asus kunagist Savisaare lemmikut kaitsma ning eelnõu hääletati maha.

Omaette ooper oli Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsioon ettepanek rakendada Tallinna 2019. aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve põhimõtet. Linnapea Taavi Aasa sõnul on juba täna tegemist „kaasava eelarvega“, sest linn küsib juba täna inimeste arvamust eelarve koostamisel. Taavi Aasa teod lähevad risti vastupidi erakonnakaaslase Jüri Ratase sõnadele, kes soovib kaasavat eelarvet rakendada ka riigi juhtimisel, sest tegemist on maksumaksjate endi tööga teenitud rahaga.

PS: Edgar Savisaar võttis tänasest istungist osa. Tore kui volinikud aktiivsed on.