1. Mihhail Kõlvart: „Eesti lippu siia saali ei tule“ – kõlab skandaalselt aga tegelikult eelnes sellele lausele pikk selgitus, mille kohaselt pöördus volikogu esimees (hr Kõlvart) volikogu saali kujundanud arhitekti poole, kes ütles, et saalis pole väärikat kohta Eesti lipu jaoks. Eesti lipp asub praegu Linnavolikogu kolmanda korruse aatriumis.
Nüüd tasub ainult ootama jääda, et Reformierakond kuulutab oma järjekordses videos volikogu esimehe Eesti lipu suurimaks vaenlaseks.

Vahemärkusena: Reformierakonna kilekotiskandaali haripunktis võttis erakond samuti appi sinimustvalge lipu. Rahastamisskandaali üks võtmefiguure Kalev Lillo tuli järsku välja ettepanekuga paigaldada Riigikogu suurde saali suur rahvuslipp. Jääb igaühe enda otsustada, kas reformierakondlase Deniss Boroditši ülehüppamine oligi põhjus, miks Michal sinimustvalge järele haaras.

2. Rohelist abilinnapead Izmailovat tänasel istungil ei olnud, kuid tema tegevus või tegematajätmine tekitas paljudes saadikutes küsimusi. Päevakorras oli punkt „Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas“ Tegemist on mahuka mereäärse arendusega, kuid abilinnapea Novikovi sõnul oli linnavalitsus seisukohal, et keskkonnamõjud tasub hindamata jätta. Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman ütles istungi alguses, et tegemist on mürkrohelise abilinnapeaga, kes eelistab mädanenud puid inimeludele. Riina sõnavõtt oli tingitud hiljutisest õnnetusjuhtumist, kus tema poeg ja abikaasa oleksid peaaegu langeva hõberemmelga oksa alla jäänud (etteruttavalt ütlen, et sellel teemal tuleb peagi arupärimine, kus uuritakse Tallinna puude olukorra kohta). Perekond Solman on saanud tagasisidet, et mürkrohelise suhtumise tõttu ei luba linnaametnikud raielubasid väljastada.

3. Kristen Michal rääkis Tallinna „demokraatiast“. Tema esitatud eelnõu „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele töötada välja Tallinna linna tegevuskava Tallinn-Helsingi tunneli rajamiseks“ pandi innovatsioonikomisjonis hääletusele ettepanekuga eelnõud mitte toetada. Hääletustulemus jagunes: 4 poolt, 4 vastu, 1 erapooletu. Seega komisjon toetas eelnõud. Kuna selline tulemus ei sobinud siis tehti kordushääletus, kus otsustati eelnõud mitte toetada.

4. Isamaa ja Reformierakonna saadikud olid koostanud kaks eraldi arupärimist Tallinna lastekaitsest. Riina Solman rääkis istungi alguses, et viimaste kuude väikese Martini* juhtum on kahetsusväärne ning tema poole on pöördunud ka mitmed teised lapsevanemad seoses probleemidega Tallinna lastekaitses. Riina tuletas opositsioonikaaslastele meelde, et väikese lapse poliitmängudesse segamine on kahetsusväärne. Ootame esmalt ära SKA järelvalvemenetluse tulemused ning seejärel saame hinnata, kas abilinnapea Tõnis Mölder peaks ametist lahkuma või mitte.

5. Lisaks veel arupärimine Tallina Haigla rajamisest. Abilinnapea Mölder märkis arupärimise vastustes, et endine töö- ja terviseminister J. Ossinovski sellest projektist huvitatud ei olnud. Möldri sõnul mõistab praegune minister Sikkut uue haigla tähtsust Eesti tervisehoiusüsteemi arengus ja arstiabi kättesaadavuse parandamises. Samas ütleb Mölder hilisemas punktis, et Tallinna Haigla mõju Eesti haiglavõrgule puudub või on minimaalne. Ma ei ole kindel, kuidas saab Sikkut mõista selle haigla tähtsust EESTI tervishoiusüsteemi arengus, kui Tallinna haigla mõju EESTI haiglavõrgule puudub.

6. Sotsid lahkusid koos keskerakondlastega istungilt varakult. Lastekaitse ja tervishoiu teemad neid ei köitnud.