1. Esmalt tunnustas Tallinna Linnavolikogu aasta linnakodanikku, kelleks on tänavu Kadrioru pargi juhataja Ain Järve. Ühtlasi tõsteti esile aasta sündmus – paavst Franciscuse Tallinna-visiit.
  2. Volikogu istungi alguses tuletas Riina Solman Märt Sultsile ja teistele meelde, et iga volikogu liige võib hääletada ainult iseenda, mitte oma pinginaabri eest. Lisaks osutas ta tähelepanu Riigikontrolli hinnangule, et kohalike omavalitsuste meediakanaleid kasutatakse erakondliku propaganda huvides ning see probleem on Tallinnas eriti aktuaalne.
  3. Selleks et volikogu saalis saaks läbi viia renoveerimistööd ja saali saaks tuua suure sinimustvalge lipu tegi Isamaa fraktsioon muudatusettepaneku 2019. aasta Tallinna eelarvele.
  4. Lisaks kiideti heaks „Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas“. Sisuliselt tähendab see seda, et Paeparki ehitatakse suveteater, kuhu on kavandatud ligikaudu 1200 kohta. Idee on kiiduväärt ja rikastab kindlasti linnaruumi, kuid Tallinna Transpordiamet on tähelepanu osutanud sellele , et lähiümbruse parklad ei suuda tagada suveteatri parkimisvajadust ning tegi ettepaneku rajada pargi lähistele parkimismaja. Linnavalitsus sellest ei hoolinud ning leidis, et Transpordiameti esitatud nõuded on põhjendamatud. Otsus võeti vastu vaatamata sellele, et edaspidi täidavad suurte ürituste korral autod lähiümbruse elanike hoovid. Minu poole on korduvalt pöördunud Lasnamäe elanikud, kes kurdavad, et linn ei võta nende parkimisprobleeme piisavalt tõsiselt – kitsendab hoovivahealade tänavaid, ei raja parkimismaju jne.
  1. Lisaks said õnnelikumaks mitu koduomanikku, kes said õiguse oma elupinda või kõrvalhooneid laiendada.

Eelarvest kirjutan põhjalikumalt järgmisel istungil, kuid Isamaa fraktsiooni ja fraktsiooni liikmete poolt tehti 2019. aasta eelarvesse mitu positiivset ettepanekud. Märksõnad: eesti keele õpe, eralasteaedades käivate laste võrdne kohtlemine munitsipaallasteaedade lastega, korruptsioonivastased meetmed, eesti lipu toomine volikogu saali ja mõned ettepanekud veel.

PS: Seekord jäi Reformierakonna fraktsioonide nõunik sallide jagamisega natukene hiljaks. Istungi alguses oli terve fraktsioon ilma sinimustvalgete sallideta. Kui sallid saali jõudsid siis loobusid kaks fraktsiooni liiget neid ikkagi kandmast. #parteidistsipliin