Täna saatsime Tallinna Linnavalitsusele Tallinna linna noortevolikogu ettepaneku koolitoidu rahastamise suurendamiseks. Sarnase ettepaneku on teinud 18 Tallinna kooli hoolekogud ning küsimust arutati Isamaa ettepanekul ka 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmisel. Paraku ei leidnud see ettepanek linnavalitsuse toetust.

Pressiteate tekst:

Täna esitas Tallinna linna noortevolikogu linnapea Mihhail Kõlvartile ja abilinnapea Vadim Belobrovtsevile ettepaneku, mille kohaselt tuleb tõsta Tallinna koolide toidu päevaraha 0,35 euro võrra 1,69-le eurole päevas.

Noortevolikogu esimehe Linda Maria Laane sõnul peaks Tallinn Eesti jõukaima kohaliku omavalitsusena panustama senisest rohkem kooliõpilaste toidu kvaliteeti. „Toidu päevaraha tõstmine aitaks tõsta toitlustuse senist kvaliteeti ning tulenevalt mastaabisäästust pakkuda ka mitmekesisemaid võimalusi toiduvalikul. Aasta-aastalt kasvab nende laste hulk, kes jälgivad oma toitumisharjumusi. Toetamaks kohalikku ettevõtlust ja vähendamaks ökoloogilist jalajälge soovime, et koolidel oleks võimalus eelistada kohalikku päritolu toiduaineid,“ ütles Laane.

Noortevolikogu aseesimehe Karl Sander Kase sõnul peab linnapoolne rahastus arvestama asjaoluga, et viimastel aastatel on toitlustamise kulud märkimisväärselt kasvanud. „Viimaste aastate hinnatõusu ja töökulude kasvu tõttu ei ole tänane toetus piisav, et tagada Tallinna munitsipaalkoolide lastele kvaliteetne ja tervislik lõunasöök. Samale järeldusele on jõudnud ka Tallinna koolide hoolekogud, kes esitasid sarnase ettepaneku käesoleva aasta aprillis.“

Tallinna linna noortevolikogu on nõuandva õigusega osaluskogu, mis moodustatud Tallinna Linnavolikogu juurde. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Tallinna noortevolikogu asutati 2011. aastal

Ettepaneku terviktekst: