Soovitan lugeda Riigikogu Toimetiste värskeimat ajakirja. Teaduslike tekstide ja artiklite kõrval leiab sealt ka pehmelt öeldes veidraid mõttelende.

Siinkohal võib näite tuua EKRE saadikult Raivo Põldarult: „Mõned spetsialistid on öelnud, et karjäär rikub naised ära. Tähendab, see on kinni mõtlemises ja naised ei suudagi sellepärast rasestuda. Kas see on nüüd väljamõeldis? Ma räägin seda juttu, mis ma olen kuulnud.“

Piltidel on Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi mõtted pere- ja rahvastikupoliitika teemadel.