Väga lihtne oleks kaasa minna paanika külvamisega, aga proovin natukene teistsugust lähenemist. Isamaa ja EKRE eilne otsus võtta vastu Keskerakonna ettepanek koalitsioonikõneluste alustamiseks võib tuua kaasa ka positiivset.
 
Kui võtta lahti erakondade programmid siis on näha, et nii Isamaa, Keskerakond kui ka EKRE on pööranud palju tähelepanu (noorte) perekondade toetamisele.
 
Isamaa soovib kehtestada täiendavat maksuvaba tulu sõltuvalt laste arvust. Sellest ei erine väga palju EKRE soov vähendada lapse ülalpidaja tulumaksu iga lapse pealt.
 
Isamaa eesmärk on kaasajastada lasterikaste perede Kredexi kodutoetuste kriteeriume ja summasid. EKRE ettepanek on ,et riik tasuks osa noore pere kodulaenust, mis omakorda haakub Keskerakonna ettepanekuga luua võimalus noortele peredele saada oma kodu soetamiseks eluasemelaen riigi käendusel.
 
Lisaks on Isamaa seadnud eesmärgiks tagada lastetoetuste kasv vastavalt elukallidusele ning kaaluda võimalust, et riigipoolne tugi peredele väheneks laste täisikka jõudmisel järk-järgult. Seda täiendab Keskerakonna soov tõsta lastetoetusi.
 
Lisaks:
 
Isamaa hinnangul tuleb soodustada ja lihtsustada mitmekesise lastehoiuteenuse pakkumist väljaspool tavalist tööaega ning rakendada ellu maailma paindlikem vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem.
 
Keskerakonna programmis on eraldi välja toodud ettepanek luua rahvastiku- ja regionaalministri ametikoht.
 
EKRE ettepanek on arvestada laste kasvatamine alates teisest lapsest vanemate tööstaaži hulka. Isamaa on alati pooldanud, et laste kasvatamine kajastuks ka inimeste pensionis.
 
Järjepidevuse mõttes võib välja tuua Keskerakonna, Isamaa ja SDE koalitsioonilepingu, kus on kirjas: „Meie peamine väljakutse on Eesti rahvastikuprobleemide lahendamine. Eesti elanike arvu taas tõusule viimiseks soovime tõsta kõigi inimeste heaolu, pikendada tervelt elatud aastaid ning kutsuda kõiki Eestist lahkunud inimesi kodumaale naasma.“