ERRi haridus- ja teadusteemaline Valimisstuudio valmistas kerge pettumuse. Kuidas on võimalik teha saade haridusvaldkonnast, kus ei käsitleta kutseharidust?
Miks peaksime kutseharidusest rääkima? Tuletan meelde, et tööturul on kõige raskemas seisus inimesed kellel on ainult põhi- või gümnaasiumiharidus.

Meie tööandjad on aastate jooksul juhtinud korduvalt tähelepanu sellele, et liiga väike osakaal meie õpilastest valib haridustee jätkuks kutseõppe. Aastate jooksul on riik teinud kutseharidusse suuremahulisi investeeringuid ning uuringud näitavad, et kutsehariduse maine on sellega seoses märkimisväärselt paranenud. Sellele vaatamata astub kutseharidusse ainult kolmandik meie õpilastest.

See tähendab, et küsimus ei ole probleemiks niivõrd maine, vaid pigem õpilaste mugavus. Õpilased eelistavad gümnaasiumiõpet mugavusest (nn kodukool) või teadmatusest. Tõestus sellest, et kutseharidus on Eestis hinnatud ja vajalik näitab asjaolu, et kutsehariduses õppijate keskmine vanus kasvab – inimesed leiavad, et seal omandatu tuleb neile tööturul kasuks.

Selle asemel, et kulutada 20 minutit sellele, et lasta kaheksal erakonnal korrata mantrat „teadusesse tuleb kaasata rohkem eraraha“ oleks ERR võinud keskenduda hoopis meie kutsehariduse tulevikule ning Rääkida sellest, kuidas tänane süsteem atraktiivsemaks muuta.
Kahtlemata on oluline tähelepanek, et teadusesse tuleb tuua rohkem eraraha, aga see lause iseeneses ei too eraraha teadusesse juurde.

Lõpetan sealt kust alustasin – meie tööandjad on sellele probleemile juba väga pikka aega tähelepanu juhtinud. #isamaa #kutseharidus #rk2019#valimisstuudio