Isamaa Noorteühendus ResPublica korraldas eile Tallinnas tasuta korruptsiooniteemalise ekskursiooni, kus külastati kaheksat erinevat Tallinna haldusalasse kuuluvat asutust. Kõigis külastatud asutustes on lähiajaloos aset leidnud korruptsioonijuhtumid.


„Ürituse eesmärgiks oli tõsta inimeste, eriti noorte, teadlikkust korruptsioonist ja selle teemalistest juhtumitest pealinnas. Külastasime küll Tallinna ametiasutusi ja ettevõtteid aga bussireisil ühest punktist teise arutlesime korruptsiooni teemal laiemalt,“ rääkis ürituse korraldaja ja ResPublica aseesimees Karl Sander Kase.


„Tallinna esimesest korruptsiooniteemalisest ekskursioonist võttis osa bussitäis inimesi, kelle seas oli nii noori kui ka eakamaid. See näitab, et korruptsioon puudutab kõiki inimesi, olenemata nende vanusest. Ekskursiooni lõppedes oli tore osalejate käest kuulda, et nii mõnigi sai uusi teadmisi, kuidas olla tähelepanelik ning korruptsioonijuhtum ära tunda,“ selgitas Kase.

 

Korraldajate sõnul on positiivne see, et Tallinna linn on viimase aasta jooksul astunud samme selleks, et linnaaparatuuri korruptsioonist puhtamaks saada. Heaks näiteks on siinkohal linna koostöö Soraineni advokaadibürooga, mille eesmärk on töötada aasta lõpuks välja korruptsioonivastane strateegia.


„Sellise strateegia väljatöötamine ei tohi jääda linnavalitsuse ainsaks sammuks. Mentaliteeti ja seniseid praktikaid on raske muuta. Korruptsiooniohtu suurendavad olukorrad, kus omad kontrollivad omasid. Kui tutvustasime TLT ASis aset leidnud juhtumite tagamaid, pidime osalejatele tunnistama, et sisulist muutust ettevõtte juhtimises pole toimunud. Ettevõte juht on jätkuvalt Tallinna volikogu liige ja ettevõtte nõukogu on jätkuvalt ühe erakonna poolt monopoliseeritud,“ ütles korruptsioonituuri giid Karl Sander Kase.