Eile (07.02.2019) käisin esimest korda elus raadio otseetris. Vikerraadio valimisstuudios teemal Integratsioon ja kodakondsus arutlesime koos Katri Raiki (SDE), Raimond Kaljulaidi (Kesk), Urmas Reitelmanni (EKRE) ja Tiina Radionov (Vasakpartei).

Täispikka debatti saab kuulata SIIT Kui selgitada minu ja Isamaa seisukohti lühidalt siis:

Eestikeelne Haridus

  • Järk-järgult tuleb üle minna eestikeelsele õppele igal haridusastemetel. Võimalike probleeme ja takistusi illustreerib Kohtla-Järve riigigümnaasiumi küsimus. Nende probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks on vaja poliitilist otsust, pingutust riigilt, KOVilt ja koolijuhtidelt.
  • Ida-Virumaa vajab rohkem tähelepanu. Selleks tuleb luua eraldi motivatsioonipakett (suuremad palgad, suurem tugi) seal töötavatele õpetajatele.
  • Jätkame ka Isamaa poolt loodud Eesti Keele Majade programmi edasiarendamist ning panustame täiskasvanute keeleõppesse. Kooliõpilaste lapsevanematele loome eraldi keeleõppevõimalused, et maandada hirmud ja et nad saaksid oma lapsi aidata.

Inforuum

  • Selleks, et tuua venekeelsed inimesed Eesti info- ja kultuuriruumi on vaja investeerida keeleoskusse, panustada ETV+ edasiarendamisse (nii sisus kui eelarves).
  • Tallinna ja Riigiasutused peavad lõpetama PBK toetamise – eriti arvestades, et PBK turuosa Eestis on aasta-aastalt vähenenud.

Kodakondsus

  • Eesti senine kodakondsuspoliitika on õige ja selle aluspõhimõtteid ei tohi muuta. Kodakondsus on küsimus poliitilisest võimust ja seetõttu tuleb silmis pidada Eesti pikaajalist huvi.
  • Sünnijärgset kodakondsust EI TOHI ära võtta (seda keelab põhiseadus).
  • Mittekodakondsete (nn halli passi) probleem laheneb aega mööda. Võrreldes 2006nda aastaga on meil täna 50 000 mittekodaniku vähem ning see number väheneb jätkuvalt.
  • Mitmikkodakondsust ei tohi soosida. Mitmikkodakondsusega kaasneb potentsiaalne lojaalsuskonflikt ning erinevad probleemid näiteks riigikaitsekohustuste täitmisel.